Jump to content
Cover for Att leva i flera världar - samtidigt
Isbn: 978-91-9884-231-9
Publisher: OMSTART AB
Category:
Religion & Beliefs Medicine & Health
Accessible since: April 2023
Narrator: Pia Rullander
Length: 3 hours 36 minutes

Audiobook

Att leva i flera världar - samtidigt

Vi är alla mediala och vi kan alla städa och hjälpa våra energisystem tillbaka till sitt naturliga tillstånd.
Medialitet handlar om kommunikation och samarbete och healing handlar om att städa bort brus och integrera splittrade själsdelar och de olika världar vi möter längs vägen.

Denna tillgång till inre information hjälper oss i de stunder när vi tittar på vår omvärld och finner den kaotisk. Många känner sig dragna till att utforska denna möjlighet. Trots att de egentligen inte tycker att medialitet eller healing i sig är intressant. Anledningen är att energisystemet – Livet - pockar på och vill komma ur något eller vidare till något.

Delar av det arbete som skall göras kan låta tungt och dystert. Men det är minst lika ofta magiska och helt otroligt finurliga och humoristiska händelser man får uppleva. Ja – jag har många gånger lämnat en situation eller ett ögonblick med ett stort skratt eller med orden – Ni är för roliga.
Mina är böcker fokuserade på att stötta i det arbete som skall göras. Det som skall göras för att få uppleva glädjen i det magiska och denna helt underbara synkrona finurlighet.

Jag nämner Själens mörka natt men det finns också en ännu oskriven bok som heter Själens ljusa natt. Jag vill med detta bekräfta för dig att:  ”– Ja det finns en del jobb att göra ibland. Det kan vara mycket utmanande att plötsligt se en negativ sida hos sig själv. En sida man har varit helt omedveten om. Dessa sanningar är krävande att ta till sig. Mycket energi går åt till att förlåta sig själv. Förlåta sig själv för att man burit detta och skapat negativitet.”

Men du kommer vid ett läge se och känna varför du gör detta inre arbete. När du väl upplevt det så kommer detta arbete inte längre kännas som ett jobb. Trots att det fortfarande kan vara krävande. Du vet exakt varför du gör det och du gör det med mer inre glädje.
Du är helt trygg i ditt utvecklingsarbete. Du gör det alltid i din egen takt även om du kan känna en inre glad och påhejjande röst som vill att du skall gå vidare. Gå vidare, släppa taget och lära dig mer och nytt om dig själv och ditt liv.

Ett mål på resan är att skapa ett tätare och tätare samarbete. Ett samarbete som till slut är så tätt att tanke, känsla och aktivitet är en enda sammanhängande rörelse och att vi enklare kan förhålla oss till de olika världar som vi upplever.

Världarna smälter också samman ju mer vi vidgar våra vyer och perspektiv på detta så kallade liv.

Varmt välkommen,
Pia

Här nedan ser du bokens olika kapitel:

1  Att läsa eller lyssna på böcker som denna: 2  Välkommen: 3  Introduktion till temat ”död” och Själens mörka natt: 4  Vår livsresa: kapitel Relationsförståelse och Leva & Dö: 5  Symbolik som en brygga när vi smälter samman våra jag och våra världar: 6  Att låta det så kallade egot dö
7  Motstånd som en positiv samarbetspartner: 8  Släppa taget för att låta Livet skapa – (Let go): 9  Att skapa genom att lyssna efter svar istället för att fråga vad som skall göras: 10 Hur gör vi det osynliga inom oss - synligt?: 11 En enda livsström - antingen positiv eller negativ
12    Att leva i flera världar - samtidigt: 12.1 Att leva i två världar samtidigt: 12.2 Flera liv – parallella liv - arketyper: 12.3 Att våga dö och släppa taget från en värld till en annan: 12.4 Två världar är också den inre och yttre världen: 12.5 Leva i tre världar, med kosmos på jorden i naturen: 12.6 I rättan tid – (Divine timing): 12.7 Vad är prokastinering och när är det korrekt att invänta?: 12.8 Den synkrona världen: 12.9 En händelse – en lärdom som utspelade sig i mellan världar: 13 Resan till att bli hudlös: 14 Hur tar jag del av det överflöd som sägs finnas?: 15 Dubbelbottnade ageranden och Lärdomar för alla parter: 16 Två själars övergång från en värld till en annan: 17 Avslutning


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone