Jump to content

E-books / Education


Cover for Byt perspektiv: Reflexioner om skolan och om lärande för lärare, elever och alla andra
E-book

Byt perspektiv: Reflexioner om skolan och om lärande för lärare, elever och alla andra

I Byt perspektiv berättas det om vägen till en meningsfull undervisning. En undervisning som ger oss motiverade elever fyllda med kunskap och bildning, redo för livet. Den svenska ...


Cover for Bottoms up
E-book

Bottoms up

The classic and beloved book "Bottoms up" is now republished at the readers' request and it is more current than ever.  "A book I recommend that is about alcoholism and denial, bot ...


Cover for Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter
E-book

Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter

Skolväsendet utvecklades explosionsartat i Sverige under 1900-talet. Från att stora delar av befolkningen saknat grundläggande utbildning fick alla barn tillgång till skola och eft ...


Cover for Ledarskap för läkare: Kalibrerad inre kompass att leda själv, andra och verksamhetsnytta i vården
E-book

Ledarskap för läkare: Kalibrerad inre kompass att leda själv, andra och verksamhetsnytta i vården

Att vara läkare och ledare innebär krav och förväntningar som många gånger är både utmanande och svårtolkade. Därför behöver du som läkare och ledare en väl kalibrerad inre kompass ...


Cover for Att förstå ungdomar utifrån ett större perspektiv
E-book

Att förstå ungdomar utifrån ett större perspektiv

Vad har barnen för möjligheter att skapa en grund för tillit och få chansen att utveckla deras sanna själv med en äkta identitet in i sin adolescens? En tid då flertalet ungdomar k ...


Cover for Lasten ja nuorten konfliktit
E-book

Lasten ja nuorten konfliktit

Lasten ja nuorten konfliktien takana on monia eri tarinoita ja näkökulmia sekä paljon tunteita. Tämä teos auttaa räätälöimään konflikteihin oikean kokoiset ratkaisut.Kirjassa syven ...


Cover for Näin onnistut opinnäytetyössä
E-book

Näin onnistut opinnäytetyössä

Moni opiskelija kokee, että opinnäytetyön tekeminen on täynnä mitä-, miten- ja miksi -kysymyksiä. Kun yhtä oikeaa vastausta ei ole, voi eteneminen hiipua jo alkumetreillä. Mitä aih ...


Cover for SEL-ohjelmat ja niiden käytön tutkimus kouluissa
E-book

SEL-ohjelmat ja niiden käytön tutkimus kouluissa

Sosiaalinen vuorovaikutus on keskeinen tekijä koulussa niin oppilaiden keskuudessa kuin oppilaiden ja opettajien sekä muiden aikuisten välillä. Sitä tarvitaan päivittäin myös kode ...


Cover for Ajattelun vahvistaminen opetuksessa
E-book

Ajattelun vahvistaminen opetuksessa

Kuvittele sammakkoa, joka on ikänsä elänyt kaivossa. Tämä kaivo on muodostunut sammakon todellisuudeksi. Kaivosta ulos pääseminen vaatii suuren ponnistuksen sammakolta itseltään. L ...


Cover for Lär dig leva passionerat
E-book

Lär dig leva passionerat

Känner du att du vill ha mer meningsfullhet i livet? Då är den här boken för dig. Den handlar om hur du kan hitta och följa din passion så att ditt liv blir färgat av mer mening oc ...


Cover for Kirjasta kaveri
E-book

Kirjasta kaveri

Kun kirja on kuin kaveri, sen kanssa on helppoa ja kivaa viettää aikaa! Mutta miten kaveriin tutustutaan? Miten luodaan kestävä suhde, jossa on turvallista olla mutta samalla koeta ...


Cover for Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen
E-book

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen

by

Millaista on suomalainen kasvatus- ja koulutusalan johtaminen? Miten kasvatus- ja koulutusala haastaa johtamista? Teoksessa tarkastellaan kasvatus- ja koulutusalan johtamisen kehit ...


Cover for Skönlitteratur i undervisningen
E-book

Skönlitteratur i undervisningen

Ingen elev ska lämnas ensam med sin läsning, och i den här boken får du många konkreta upplägg för hur du kan arbeta med litteraturläsning i dina klasser. Boken består av två delar ...


Cover for Fyra Nycklar för  framgångsrik förändring
E-book

Fyra Nycklar för framgångsrik förändring

”Vad skulle du vilja veta om förändring?” Detta är den fråga som jag ställt till de förändringsledare jag mött genom åren. Denna bok är mitt svar på de frågor jag fått från dem gen ...


Cover for Vardagsmagi
E-book

Vardagsmagi

Bästa magiska du. Det är dags att unna dig egentid med njutningsfulla stunder där omtyckta youtubeprofilen Tanja Dyredand guidar dig till enkla dagliga meditationer. Enkla vardagsp ...


Cover for Yoga med Natali
E-book

Yoga med Natali

Cecilia är mamma till Natali som föddes med Downs Syndrom 2005. Hon beskriver den första tiden som mörk och omtumlande och full av funderingar om framtiden. Men när den värsta choc ...


Cover for Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella
E-book

Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella

Joustavasti ja pitkäjänteisesti tuettu oppimispolku on tärkeää jokaiselle lapselle ja nuorelle. Tämä käsikirja tarjoaa käytännönläheistä apua yleisen, tehostetun ja erityisen tuen ...


Cover for Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja
E-book

Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja

Laaja-alainen erityisopettaja on pedagoginen asiantuntija ja moniosaaja. Jatkuva into kehittää omaa osaamistaan auttaa jäsentämään monimuotoista työnkuvaa ja antaa eväitä työn hall ...


Cover for Kasvatuksen kulmakiviä: Henkilökuvia neljältä vuosisadalta
E-book

Kasvatuksen kulmakiviä: Henkilökuvia neljältä vuosisadalta

Suomalainen koulu oli joskus maailman paras. Muistammeko enää kuinka se oli syntynyt ja minkälaiset ajatukset pohjustivat kasvatuskeskustelua? Tässä teoksessa seurataan neljältä vu ...


Cover for App, app, app - handbok för dig med barn som älskar sociala medier
E-book

App, app, app - handbok för dig med barn som älskar sociala medier

I boken App, app, app! Handbok för dig med barn som älskar sociala medier hjälper Magister Nordström alla föräldrar som gått vilse i djungeln.Sociala medier är i dag något självkla ...


Cover for Untuvikot
E-book

Untuvikot

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on yksi suurimpia muutoksia, joita pieni taapero elämässään kohtaa. Siksi ei ole yhdentekevää, millainen tämä uutena avautuva maailma pienen lapsen ...


Cover for Mokista oppii!
E-book

Mokista oppii!

Sen ei tarvitse olla vaikeaa tai raskasta! Epämääräisestä tulee selkeää ja motivoivaa, kun tiedät, mitä olet tekemässä. Tämä kirja kertoo ytimekkäästi, mistä monialaisissa oppimisk ...


Cover for Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
E-book

Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat hyvän maaperän varhaiseen tuen tarpeen kartoittamiseen ja lapsen taitojen kehittämiseen. Tämän käsikirjan avulla voit tunnistaa lapsen arkeen ...


Cover for Kasvatusteoria antiikista nykypäivään
E-book

Kasvatusteoria antiikista nykypäivään

Kasvatustiede on moninaisten tiedekäsitysten ja tieteen hyödyllisyyden vaatimusten ristitulessa. Toisaalta yliopistossa välitetty tieto esitetään keskeiseksi perustaksi asiantuntij ...


Cover for Berättarverkstad med barn. En handbok
E-book

Berättarverkstad med barn. En handbok

Barn i sex- till åttaårsåldern har fantastiska berättelser inom sig. Men hur tar man tillvara kreativiteten hos de barn som ännu inte har fått kläm på alfabetet eller behärskar skr ...